رادیو فارسی بی‌بی‌سی

رادیو فارسی بی‌بی‌سی

By BBC Persian Radio

What's رادیو فارسی بی‌بی‌سی about?

برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی، شامل خبر، گزارش و تحلیل از وقایع ایران و جهان


4.3

4.34.34.34.34.3

235 ratings


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

رادیو فارسی بی‌بی‌سی episodes: