SUP04 6 ประเภทความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ ตัวฉุดชีวิตให้ไม่ Productive

02.12.2019 - By SUPER PRODUCTIVE

Download our free app to listen on your phone

เคยมีงานวิจัยกล่าวไว้ว่า คนที่มีความสุขที่สุดคือคนที่มีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีที่สุด แต่ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อย ติดกับดักอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ ทำให้ชีวิตไม่มีความสุข ทุกข์ใจ กังวล สูญเสียความมั่นใจ ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเอง และท้ายที่สุดก็ส่งผลให้ชีวิตด้านอื่นไม่ Productive ตามไปด้วย SUPER PRODUCTIVE เอพิโสดนี้ รวิศ หาญอุตสาหะ เล่าถึง 6 ประเภทความสัมพันธ์ที่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมวิธีแก้ไขให้ชีวิตคู่ราบรื่น
อ่านเนื้อหาของเอพิโสดนี้ได้ที่ https://thestandard.co/podcast/superproductive04/

More episodes from SUPER PRODUCTIVE