# 200 Om metakognitiv terapi, med Sverre Urnes Johnson

03.05.2021 - By Pia og psyken

Download our free app to listen on your phone

Kan psykisk lidelse rett og slett skyldes tankemønstre? Og kan man bli frisk av å forholde seg til dem på en annen måte? Vi får hjelp til å nyansere bildet av lederen i Norsk Forening for Metakognitiv Terapi.

More episodes from Pia og psyken